Profil hlasové služby

Společnost eNET poskytuje kompletní portfolio hlasových služeb na pevných linkách a VOIP, jak tuzemských , tak zahraničních. Služby jsou dostupné na celém území ČR. Obrazek telefonistka

 

 

Hlasové služby eNET Call umožňují snadno ušetřit náklady za telefonní provoz bez ohledu na velikost Vaší společnosti, je výhodná i pro fyzické osoby a malé podnikatele.

 

Hlasové služby eNET Direct Call jsou vhodné pro větší společnosti a nejnáročnější zákazníky, s přímým připojením do veřejné telefonní sítě za výhodnou cenu.

 

Hlasové služby eNET VOIP jsou nejlevnější variantou hlasové komunikace, provozované přes internetovou konektivitu

 

Hlasová služba eNET 800 umožní Vašim zákazníkům přístup k Vašim informacím zdarma na Váš účet.Volající mohou odkudkoli bezplatně získat informaci, kterou potřebují, nebo kterou jim chce majitel bezplatné linky nabídnout. 

 

Hlasová služba eNET Modré číslo umožní volajícím snadný a výhodný přístup k Vašim informacím. Díky tomu, že se volající podílí na poplatku za hovor, patří tato služba z hlediska majitele k nejefektivnějším, protože eliminuje planá volání.

 

Hlasová služba eNET Duhové číslo umožňuje volajícím snadný přístup k placeným informacím za předem stanovenou cenu, která je zřejmá z volaného čísla.

 

 

Smlouva, ceníky a všeobecné podmínky jsou publikovány v zákaznické části webu, přístupné zákazníkům pod login.